STIFTELSEN KVARTAL

Stiftelsen Kvartal är en insamlingsstiftelse med säte i Stockholms kommun.
Dess firma är Insamlingsstiftelsen Kvartal. Stiftelsen grundades i juni 2015.
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja en vuxen samhällsdebatt genom en vidareutveckling och fördjupning av vederhäftig och saklig svensk samhällsjournalistik.

Målet är att bidra till att ge medborgarna djupare insikt och förståelse kring det svenska samhällets utveckling och de väsentliga ekonomiska, politiska och sociala utmaningar som Sverige står inför.