ORGANISATION

Insamlingsstiftelsen Kvartal har grundats av
Thomas Gür och Erik Åfors.

Grundarna utgör tillsammans med Patrik Wahlén stiftelsens styrelse.
Thomas Gür är Insamlingsstiftelsen Kvartals ordförande. Styrelseledamoten Erik Åfors är tillika Insamlingsstiftelsen Kvartals VD.
Styrelsen uppbär inte något arvode för sitt styrelsearbete.

Stiftelsens revisor är Thomas Blomkvist,
Winters Revisionsbyrå i Stockholm.

Insamlingsstiftelsen Kvartal är sedan oktober 2015 registrerad som Stiftelse vid Länsstyrelsen i Stockholm och har Stiftelsenummer 1025073.

Insamlingsstiftelsen Kvartal är sedan oktober 2015 registrerad som Stiftelse (Juridisk form: 72 Övriga Stiftelser) vid Skatteverket och har
Organisationsnummer 802478-9201.