VERKSAMHET OCH FINANSIERING

Insamlingsstiftelsen Kvartals verksamhet bedrivs främst genom att via öppna och publika kanaler främja publicering och andra slag av medial produktion av högkvalitativa samhällsanalyser, arrangera seminarier och konferenser och skapa andra fora för samhällsdebatt. Detta genom särskilda projekt som stiftelsen finansierar helt eller till del.

Stiftelsen finansieras genom gåvor, anslag eller andra ekonomiska tillskott. För att undvika intressekonflikter eller risk för jäv insamlar stiftelsen inte medel och tar inte emot gåvor eller anslag eller andra ekonomiska tillskott från intresseorganisationer, politiska partier, offentliga instanser och myndigheter eller organisationer som har offentliga dispositiva befogenheter eller offentligt styrda uppdrag, så som arbetsmarknadens parter.